amazing anal sex

Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ website

Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ website Đó là nội dung của hội thảo “Thương hiệu mạnh – Lợi thế cạnh tranh trong kinh tế hội nhập” do VCCI tổ chức ngày 27/10/2009 tại Hà Nội. Chuỗi hội thảo cùng chủ đề còn diễn ra tại TP.HCM, An Giang, Đà N...

Người lao động cần chú ý những gì để đảm bảo quyền lợi cho mình?

Người lao động cần chú ý những gì để đảm bảo quyền lợi cho mình? Người lao động, nhất là những người làm việc trong các nhà máy, xưởng sản xuất… đã và đang tạo ra của cải, vật chất cho đất nước mỗi ngày. Tuy nhiên, một phần vì thiếu hiểu biết, một phần vì tính chủ ...

Tư vấn soạn thảo, giải quyết tranh chấp các hợp đồng kinh tế

Tư vấn soạn thảo, giải quyết tranh chấp các hợp đồng kinh tế             Trong các giao dịch kinh tế giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một...