amazing anal sex

Kiến thức luật đầu tư

Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ website

xay-dung-website Đó là nội dung của hội thảo “Thương hiệu mạnh – Lợi thế cạnh tranh trong kinh tế hội nhập” do VCCI tổ chức ngày 27/10/2009 tại Hà Nội. Chuỗi hội thảo cùng chủ đề còn diễn ra tại TP.HCM, An Giang, Đà Nẵng nhằm giúp doanh nghiệp (DN) nhận thức đúng về thương hiệu.
 
 

Quyền của nhà đầu tư theo luật đầu tư

logo Khi một cá nhân hoặc một pháp nhân bỏ tiền hoặc tài sản để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, họ trở thành nhà đầu tư và chịu sự điều chỉnh của Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (“Luật Đầu Tư”).
 
 

Luật Đầu tư có mời đón đầu tư?

logo           Một lần nữa các cơ quan hữu trách lại gây thất vọng với các nhà đầu tư khi không kịp ban hành nghị định hướng dẫn. Báo giới đã trao đổi với luật sư Fred Burke, giám đốc điều hành Chi nhánh VN của Hãng luật Baker McKenzie xung quanh luật này và triển vọng thu hút FDI của VN trong bối cảnh sắp gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
 
 

Luật đầu tư mới nhất số 67/2014/QH13

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b        Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 sửa đổi một số điều của Luật đầu tư số 59/2005-QH11. Luật đầu tư mới nhất quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư mời bạn đọc xem chi tiết nội dung.
 
 

Luật đầu tư năm 2014 số 49/2014/QH13

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
 
 

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2000

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.
 
 

Nghị định về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.