amazing anal sex

Luật sư lao động

Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện

vanbanluat Khiếu nại của công dân là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 
 

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án

vanbanluat2 Trong những năm qua, tranh chấp lao động tại Việt Nam không ngừng tăng nhanh về số vụ việc cũng như tính chất phức tạp ngày càng cao. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng trong việc xử lý các tranh chấp lao động phát sinh, cụ thể Công ty luật Hà Trần tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án, vụ việc lao động sau: