amazing anal sex
nghị định 97

  Nghị định được ban hành  ngày 21/9/2010 quy định hình thức phạt tiền được áp dụng theo khung phạt tiền theo quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều khoản tương ứng của nghị định này, mức phạt tiền tối thiểu là 500 triệu đồng.

vanbanluat2

Đọc thêm...