amazing anal sex

Thông tin luật sở hữu trí tuệ

Quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

vanbanluat2 Trong điều 198 luật sở hữu trí tuệ 2005 có quy định rõ: 1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình: a) áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 
 

Gia tăng giá trị của thương hiệu

gia-tang-gia-tri-thuong-hieu Thương hiệu đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, khi kinh doanh thì ai cũng muốn khách hàng biết đến và tin tưởng thương hiệu của  mình vậy làm thế nào để tăng giá trị thương hiệu?
 
 

Thương hiệu của bạn mạnh đến đâu?

thuong-hieu-cua-ban-manh-den-dau Trong quá trình sản xuất, lưu thông, các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hàng hóa hoặc các nhà cung ứng dịch vụ của mình, họ đã sử dụng những dấu hiệu dưới hình thức nào đó để thể hiện.
 
 

Quy định về biện pháp áp dụng khẩn cấp tạm thời trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

bien-phap-ap-dung-khan-cap-tam-thoi-trong-linh-vuc-so-huu-tri-tue Hỏi: Thưa Luật sư, Luật sư có thể cung cấp thông tin liên quan đến văn bản pháp luật nào điều chỉnh vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ không? Xin chân thành cảm ơn Người gửi: Quang
 
 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2006 về nhãn hàng hóa

nghi-đinh-89-2006-NĐ-CP Trong nghị định 89/2006ND-CP quy định cụ thể nhãn hàng hóa là bản viết, bản in bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh dược dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.
 
 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

nghi-dinh-105-2006-ND- CP         Nghị định này qui định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở Hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và qui định quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 
 

Nghị định 35/2006ND-CP hoạt động nhượng quyền thương mại

nghi-dinh-35-2006ND-CP          Nhượng quyền thương mại là gì? Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau:
 
 

Xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ theo luật hình sự

xam-pham-so-huu-tri-tue Biện pháp hình sự được áp dụng đối với người nào có ý thực hiện các hành xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại.
 
 

Trang 1/3