amazing anal sex

Thông tin luật sở hữu trí tuệ

Nghị định thư Madrid

nghi-dinh-thu-madrid           Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid, được thông qua tại Madrid vào ngày 27 tháng 6 năm 1989. Nghị định thư Madrid không thay thế mà cùng tồn tại với Thỏa ước Madrid, trong đó quy định về việc nộp đơn quốc tế để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thành viên.
 
 

Giới thiệu về luật sở hữu trí tuệ 2005

luatsohuutritue2005       Hầu hết các nước trên thế giới đều quy định sở hữu trí tuệ là một ngành luật riêng, trong khi đó các quy định về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam lại được sáp nhập vào Bộ luật dân sự. Tuy việc tách hay nhập mang tính hình thức nhiều hơn nội dung, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cần phải tách nội dung của sở hữu trí tuệ ra khỏi nội dung của Bộ luật dân sự.
 
 

Giới thiệu về luật cạnh tranh

gioi-thieu-luat-canh-tranh             Luật Cạnh tranh là một chuyên ngành luật còn khá mới mẻ so với các ngành luật truyền thống khác như luật dân sự, hình sự... Trên thế giới, Ca-na-đa là quốc gia đầu tiên ban hành luật cạnh tranh (năm 1899). Tuy nhiên, khi nói đến luật cạnh tranh, người ta vẫn coi Hoa Kỳ là quốc gia khởi xướng ngành luật này với đạo luật Sherman Act (năm 1890) và Clayton Act (năm 1914), tương tự như khi nhắc đến Cộng hòa Pháp với Bộ luật Dân sự Na-pô-lê-ông (năm 1804).
 
 

Công ước Berne

cong-uoc-berne-1886       Công ước Berne là công ước bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật kí kết tại Berne, Thụy Sỹ vào năm 1886. Đây là điều ước đa phương đầu tiên trong lĩnh vực quyền tác giả.
 
 

Các hành vi xâm phạm quyền tác giả

cac-hanh-vi-xam-pham-quyen-tac-gia         Quyền tác giả là gì?Quyền tác giả là quyền bất khả xâm phạm là quyền bất khả xâm phạm của công dân, tổ chức. Mọi công dân, tổ chức đều có quyền tác giả đối với sản phẩm của mình tạo ra. Nhưng để đăng ký bảo hộ bản quyền thì bạn phải có những kiến thức pháp lý về bản quyền tác giả để nhận biết được các hành vi xâm phạm quyền tác giả, từ đó khẳng định vững chắc bản quyền đối với sản phẩm của mình.  
 
 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-so-huu-cong-nghiep  Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
 
 

Trang 3/3