amazing anal sex

Trách nhiệm xã hội của văn phòng luật sư Hà Trần

Trong nền kinh tế thị trường và trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luật sư càng phải khẳng định được uy tín và khả năng đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Với tinh thần đó các luật sư của chúng tôi luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội, nhà nước, điều đó được thể hiện bằng những mục tiêu và hành động cụ thể như sau.

  1. Tham gia tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào miền núi, vùng cao, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.
  2. Tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết vấn thất nghiệp cho các cử nhân luật sao khi tốt nghiệp Đại học.
  3. Tham mưu, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước.
  4. Cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt nhất để hạn chế các rủi ro pháp lý trong kinh doanh

Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780