amazing anal sex
thủ tục đăng ký kinh doanh dược phẩm dược liệu

Kinh doanh dược phẩm và dược liệu có mã ngành kinh tế Việt Nam số 4649. Đây là ngành nghề kinh doanh yêu cầu Giám đốc hoặc một chức vụ quản lý phải có chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm, dược liệu đúng theo nội dung hoạt động. Dưới đây Luật Hà Trần giới thiệu những vấn đề về: đối tượng đăng ký kinh doanh dược phẩm dược liệu, các thủ tục cần thiết khi đăng ký kinh doanh dược phẩm dược liệu, đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm dược liệu,... 

dieu-kien-kinh-doanh-duoc-pham-duoc-lieu

Đọc thêm...