amazing anal sex

Dịch vụ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Xu hướng hợp tác kinh tế toàn cầu ngày càng mở rộng, đi liền với nó là hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động bao gồm cả lao động phổ thông và lao động có trình độ cao đến các quốc gia khác nhau ngày càng cao.

Các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên để một doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ra nước ngoài không phải là dễ. Vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng những yêu cầu nào theo quy định của pháp luật và thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động cho các doanh nghiệp Việt Nam được quy định ra sao?

1. Điều kiện cấp giấy phép

Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động như sau:

a) Doanh nghiệp có vốn pháp định là 5 tỷ VNĐ và có đủ các điều kiện sau đây;

b) Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

c) Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trược khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

d) Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

đ) Có tiền ký quỹ 1 tỷ VNĐ tại ngân hàng.


giay-phep-xuat-khau-lao-dong

Giấy phép xuất khẩu lao động

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định;

d) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng;

đ) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

e) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

g) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài)  hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

h) Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

3. Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ lao động - thương binh và xã hội. 

4. Thẩm quyền và thời hạn cấp giấy phép

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

a)Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;

b) Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b ở trên.

Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

5. Lệ phí cấp Giấy phép

Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép. 

DỊCH VỤ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ TRẦN | CÔNG TY LUẬT HÀ TRẦN

 Dịch vụ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động của Luật Hà Trần thực hiện những việc sau:

1. Tư vấn và hoàn tất thủ tục thành lập công ty mới hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất khẩu lao động;

2. Tư vấn cho Khách hàng các điều kiện cần đáp ứng khi xin giấy phép xuất khẩu lao động;

3. Tư vấn và đánh giá khả năng của Khách hàng trong việc đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động;

4.  Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng đáp ứng các quy định về vốn pháp định, tiền ký quỹ, giấy tờ điều kiện;

5. Soạn thảo, thiết lập hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, nộp hồ sơ;

6. Đại diện cho Khách hàng theo dõi, giao dịch, giải trình với cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy nhanh quá trình phê duyệt để cấp Giấy phép xuất khẩu lao động;

7.  Tư vấn pháp lý sau cấp phép và trong suốt quá trình hoạt động của Khách hàng.

Mọi chi tiết cần được các luật sư chúng tôi tư vấn, hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên lạc trực tiếp để biết thêm chi tiết.


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780