amazing anal sex

Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định

Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội.

File đính kèm: [mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định]


(TÊN TỔ CHỨC)………….

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

STT

Tên tài liệu

Mã số

Tình trạnghiệu lực

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày ….. tháng……..năm ……
Đại diện Tổ chức ........
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )

 


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780