amazing anal sex

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Dịch vụ bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

bao-ve-va-thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue Công ty luật  Hà Trần cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo vệ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ cho khách hàng, cụ thể gồm: Nội dung dịch vụ tư vấn bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ:  
 
 

Tư vấn thủ tục đăng ký gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

vanbanluat2 Thủ tục đăng ký gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, sau 10 chủ sở hữu có thể nhãn hiệu có thể đăng ký gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn bảo hộ là thêm 10 năm. Trong vòng 6 tháng trước ngày trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu quá 6 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực thì chủ sở hữu phải nộp phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
 
 

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

thu-tuc-dang-ky-bao-ho-sang-che 1. Khái niệm Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.
 
 

Dịch vụ tư vấn thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

vanbanluat2 Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Sáng chế có vai trò quan trọng trong cuộc sống, sự phát triển của các quốc gia trên toàn thế giới, cũng là sản phẩm trí tuệ của con người sáng tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu của chính con người nhằm nâng cao năng xuất lao động.
 
 

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

thu-tuc-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep 1. Khái niệm Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.
 
 

Tư vấn định giá thương hiệu

tu-van-dinh-gia-thuong-hieu Khái niệm Định giá thương hiệu là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị ra kế hoạch và ước lượng tầm quan trọng của chiến lược đề ra.
 
 

Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

dang-ky-ban-quyen-phan-mem-may-tinh Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo về bản quyền tác giả và quyền sở hữu hợp pháp đối với chủ sở hữu tác phẩm (cá nhân hoặc doanh nghiệp).
 
 

Dịch vụ tư vấn thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue-tai-viet-nam Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quyền tác giả, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh.
 
 

Trang 4/6