amazing anal sex

Biều mẫu Hợp đồng

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MẪU GIẤY TỜ VỀ LUẬT SƯ

tin tức luật Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTP  ngày 16 tháng 01 năm 2015 quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.
 
 

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2015 được soạn thảo theo luật lao động số 10/2012/QH13 và biểu mẫu do bộ lao động thương binh xã hội ban hành. 
 
 

Hợp đồng xuất khẩu gạo

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Download mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo
 
 

Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý

Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý
 
 

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 
 

Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Hợp đồng ủy thác xuất khẩu
 
 

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu
 
 

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

 Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
 
 

Trang 1/9