Văn bản Khác

Công ước bổ sung công ước VÁCXAVA

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b       Ký tại Guadalajara ngày 18-9-1961 (Công ước Guadalajara 1961) Các quốc gia ký Công ước hiện tại nhận thấy rằng, Công ước Vácxava không bao gồm những quy tắc riêng liên quan tới vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không được thực hiện bởi một người không phải là một bên thỏa thuận chuyên chở.
 
 

Công văn số 3346/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Công văn số 3346/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP:
 
 

Công văn số 2253/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Kính gửi: Công ty Cổ phần In Diên Hồng(Địa chỉ: 187D, Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) Trả lời Công văn số 97/CV-DH ngày 20/6/2010 của quý Công ty về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
 
 

Công văn số 3621/BHXH-THU hướng dẫn tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, mức tiền lương tối thiểu vùng

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b        Ngày 07 tháng 12 năm 2009 Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Công văn số 3621/BHXH-THU hướng dẫn tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, mức tiền lương tối thiểu vùng:
 
 

Công văn số 2258/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 07 tháng 07 năm 2010 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2258/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động:
 
 

Công văn số 1065/TTg – ĐMDN hướng dẫn một số vướng mắc trong chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 23 tháng 06 năm 2010 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Công văn số 1065/TTg – ĐMDN hướng dẫn một số vướng mắc trong chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên:
 
 

Công văn số 2079/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 15 tháng 06 năm 2010 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2079/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân: Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn thuế Việt Nam (VinaTAX )
 
 

Công văn số 2012/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn điều 139 luật bảo hiểm xã hội

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b        Ngày 21 tháng 06 năm 2010 Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Công văn số 2012/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn điều 139 luật bảo hiểm xã hội: