amazing anal sex

Đội ngũ nhân sự

A. Ban cố vấn:

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn

Viện trưởng Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu (EU)

Ông Lê Đình Thắng

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Bà Hoàng Kiều Anh

Chuyên gia pháp luật về lao động –Tiền lương

Ông Trần Trung Kiên

Chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp


B. Ban giám đốc

Thạc sĩ – Luật sư

Hà Kim Tâm

Chức vụ: Luật sư chính, tư vấn cao cấp kiêm Giám đốc Công ty

Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp; chuyên gia pháp luật lao động- tiền lương

Luật sư

Trần Thị Tĩnh

Chức vụ: Luật sư chính, tư vấn cao cấp kiêm Phó Giám đốc Công ty

Lĩnh vực: Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài, Tranh tụng dân sự


C. Luật sư

Luật sư:   Nguyễn Văn Lâu

Luật sư:    Trần Thị Hằng

Luật sư:   Nguyễn Hải Yến

Luật sư:    Nguyễn Thị Hồng Nhung

Luật sư:   Nguyễn Thanh Thương

Luật sư:    Nguyễn Thu Hương


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780