amazing anal sex

Thông tin luật doanh nghiệp

Mua hóa đơn lần đầu

vanbanluat Hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ban ngày 31/03/2014 có quy định rõ đối tượng đủ điều kiện đặt in và tự in, còn những đối tượng khác không đủ điều kiện để tự in, đặt in hóa đơn thì cần phải tiến hành mua hóa đơn. Luật Hà Trần xin giới thiệu với bạn đọc thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất như sau:
 
 

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

phapluat7 Thứ nhất, về điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. “d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.” ( Điểm d, khoản 1 Điều 110 LDN 2014).
 
 

So sánh loại hình kinh doanh hợp tác xã và công ty cổ phẩn

vanbanluat          1.       Giống nhau:  -        Về đặc điểm: HTX và CTCP đều có tư cách pháp nhân -        Thành viên của hợp tác xã và công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp.
 
 

So sánh kinh doanh hộ gia đình và công ty TNHH một thành viên

vanbanluat Giống nhau •        Đều chịu sự điều chỉnh của LDN 2014 và các văn bản sửa đổi bổ sung khác. •        Số lượng chủ sở hữu là một. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản nợ và các tài sản khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.
 
 

Điểm giống nhau của công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh

vanbanluat  1. Khái niệm, đặc điểm:  Đều có tư cách pháp nhân. Đều là loại hình doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu, số lượng thành viên từ hai thành viên trở lên. Đều có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ. 
 
 

So sánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên và doanh nghiệp tư nhân

phapluat7         Chọn doanh nghiệp tư nhân với sự thuận lợi trong việc quyết định các vấn đề của doanh nghiệp và chế độ chịu trách nhiệm vô hạn tạo sự tin tưởng cho đối tác hay công ty TNHH hai thành viên trở lên thuận tiện trong việc mở rộng quy mô công ty hơn? Sau đây là những so sánh chi tiết về hai loại hình doanh nghiệp đang rất phổ biến tại Việt Nam.
 
 

Những lưu ý khi chuyển nhượng cố phần

phapluat7       Chuyển nhượng cổ phần được thực hiện trong trường hợp cổ đông hiện tại trong công ty chuyển nhượng cho cổ đông khác trong hoặc ngoài công ty. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phải tiến hành theo quy định của pháp luật.
 
 

Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2014 về người đại diện theo pháp luật so với luật doanh nghiệp 2005

logo Ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.
 
 

Trang 1/3