Văn bản Khác

Công văn số 3621/BHXH-THU hướng dẫn tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, mức tiền lương tối thiểu vùng

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b        Ngày 07 tháng 12 năm 2009 Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Công văn số 3621/BHXH-THU hướng dẫn tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, mức tiền lương tối thiểu vùng:
 
 

Công văn số 2258/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 07 tháng 07 năm 2010 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2258/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động:
 
 

Công văn số 1065/TTg – ĐMDN hướng dẫn một số vướng mắc trong chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 23 tháng 06 năm 2010 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Công văn số 1065/TTg – ĐMDN hướng dẫn một số vướng mắc trong chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên:
 
 

Công văn số 2079/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 15 tháng 06 năm 2010 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2079/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân: Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn thuế Việt Nam (VinaTAX )
 
 

Công văn số 2012/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn điều 139 luật bảo hiểm xã hội

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b        Ngày 21 tháng 06 năm 2010 Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Công văn số 2012/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn điều 139 luật bảo hiểm xã hội:
 
 

Trang 2/2