chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam

1.     Văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

thanh-lap-van-phong-dai-dien

Đọc thêm...