Đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư mới nhất số 67/2014/QH13

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b        Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 sửa đổi một số điều của Luật đầu tư số 59/2005-QH11. Luật đầu tư mới nhất quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư mời bạn đọc xem chi tiết nội dung.
 
 

Luật đầu tư năm 2014 số 49/2014/QH13

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
 
 

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2000

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.
 
 

Nghị định về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 

Luật đầu tư nước ngoài

tư vấn luật đầu tư nước ngoài Là một tổ chức hành nghề luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, với sự am hiểu pháp luật cũng như môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Luật Hà Trần tự hào là chuyên gia trong các lĩnh vực Tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, Công ty Liên doanh, Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư...  
 
 

Trang 2/2