hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào bị xử lý bằng biện pháp hành chính

Ngày 29/11/2005, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/07/2006 (Luật SHTT Việt Nam 2006), đây là một bước tiến quan trọng của ngành luật SHTT của nước ta trong những năm qua.

xu-ly-hanh-vi-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue

Đọc thêm...