Tư vấn luật HN&GD

Thủ tục ly hôn và mẫu đơn ly hôn?

phapluat7 Luật sư cho em hỏi các bước để ly hôn ạ . Em đọc mẫu đơn xin ly hôn của công ty thì thấy chỉ có người ly hôn viết đề nghị tòa giải quyết ly hôn nhưng đọc mẫu thuận tình ly hôn thì nội dung lại như là mình phải viết đơn ly hôn trước gửi lên tòa án giải quyết.
 
 

Trang 2/2