Tư vân luật lao động

Sinh non 7 tháng thì được nghỉ thai sản mấy tháng ?

vanbanluat2 Chào luật sư. Thưa luật sư cho tôi hỏi: Theo luật BHXH thì vợ tôi sinh non có 7 tháng thì được nghỉ thai sản mấy tháng ạ? Xin cảm ơn!
 
 

Luật lao động

Nội dung đang cập nhật
 
 

Trang 2/2