quyền và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư

Theo quy định tại Điều 72 Luật nhà ở; khoản 2 Điều 12 quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QD-BXD thì ban quản trị nhà chung cư có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

nhiem-vu-cua-ban-quan-tri-nha-chung-cu-2

Đọc thêm...