tranh chấp nhãn hiệu

Hỏi:

Thưa luật sư như thế nào được coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, luật sư có thể đưa ra các tình huống từ thực tế khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì chủ sở hữu phải làm gì và những tổn hại về mặt kinh tế cũng như thương hiệu khi phát sinh tranh chấp hoặc có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nam

nhung-tranh-chap-nhan-hieu-vi-pham-quyen-so-huu-tri-tue

Đọc thêm...