Đất đai

Có nên sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ?

sang-ten-so-do-1             Việc phải chạy tới chạy lui  đến các cơ quan hành chính, liên tục sửa chữa, bổ sung hồ sơ,  ngốn thời gian vào việc chờ đợi cả buổi,… khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Đó là chưa kể đến những tình huống phát sinh mà bạn không có đủ kiến thức và kỹ năng để xử lý. Điều này khiến thời gian sang tên sổ đỏ bị kéo dài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của bạn.
 
 

Luật đất đai, nhà ở

luatnhao Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, Công ty luật Hà Trần cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ pháp luật đất đai như sau:
 
 

Trang 5/5