Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn kinh doanh dịch vụ tài chính ngắn hạn ?

vanbanluat2 Thưa luật sư! Công ty chúng tôi muốn đăng ký hoạt động kinh doanh về dịch vụ tài chính ngắn hạn (cụ thể là cho vay tín chấp). Hình thức tương tự như dịch vụ cầm đồ nhưng chúng tôi không giữ tài sản nào của khách hàng cả. Như vậy, công ty chúng tôi sẽ bị điều chỉnh theo văn bản chuyên ngành nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.
 
 

Trang 5/5