amazing anal sex

Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định thư Madrid

nghi-dinh-thu-madrid           Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid, được thông qua tại Madrid vào ngày 27 tháng 6 năm 1989. Nghị định thư Madrid không thay thế mà cùng tồn tại với Thỏa ước Madrid, trong đó quy định về việc nộp đơn quốc tế để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thành viên.
 
 

Giới thiệu về luật sở hữu trí tuệ 2005

luatsohuutritue2005       Hầu hết các nước trên thế giới đều quy định sở hữu trí tuệ là một ngành luật riêng, trong khi đó các quy định về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam lại được sáp nhập vào Bộ luật dân sự. Tuy việc tách hay nhập mang tính hình thức nhiều hơn nội dung, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cần phải tách nội dung của sở hữu trí tuệ ra khỏi nội dung của Bộ luật dân sự.
 
 

Giới thiệu về luật cạnh tranh

gioi-thieu-luat-canh-tranh             Luật Cạnh tranh là một chuyên ngành luật còn khá mới mẻ so với các ngành luật truyền thống khác như luật dân sự, hình sự... Trên thế giới, Ca-na-đa là quốc gia đầu tiên ban hành luật cạnh tranh (năm 1899). Tuy nhiên, khi nói đến luật cạnh tranh, người ta vẫn coi Hoa Kỳ là quốc gia khởi xướng ngành luật này với đạo luật Sherman Act (năm 1890) và Clayton Act (năm 1914), tương tự như khi nhắc đến Cộng hòa Pháp với Bộ luật Dân sự Na-pô-lê-ông (năm 1804).
 
 

Công ước Berne

cong-uoc-berne-1886       Công ước Berne là công ước bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật kí kết tại Berne, Thụy Sỹ vào năm 1886. Đây là điều ước đa phương đầu tiên trong lĩnh vực quyền tác giả.
 
 

Dịch vụ tư vấn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

dich-vu-tu-van-chuyen-giao-don-dang-ky-nhan-hieu       Trong quá trình kinh doanh, việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu từ chủ đơn này sang chủ đơn khác là một trong những yêu cầu thực tiễn của hoạt động đăng ký nhãn hiệu. Công ty luật Hà Trần tư vấn hoạt động chuyển giao đơn đăng ký theo quy định của pháp luật, cụ thể:
 
 

Các hành vi xâm phạm quyền tác giả

cac-hanh-vi-xam-pham-quyen-tac-gia         Quyền tác giả là gì?Quyền tác giả là quyền bất khả xâm phạm là quyền bất khả xâm phạm của công dân, tổ chức. Mọi công dân, tổ chức đều có quyền tác giả đối với sản phẩm của mình tạo ra. Nhưng để đăng ký bảo hộ bản quyền thì bạn phải có những kiến thức pháp lý về bản quyền tác giả để nhận biết được các hành vi xâm phạm quyền tác giả, từ đó khẳng định vững chắc bản quyền đối với sản phẩm của mình.  
 
 

Đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

dang-ky-nhan-hieu-theo-thoa-uoc-madrid        Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid (gồm 56 nước bao gồm Việt Nam).
 
 

Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-so-huu-tri-tue         Theo quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
 
 

Trang 10/12