amazing anal sex

Luật sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

dang-ky-bao-ho-quyen-tac-gia   Việc đăng ký này là việc làm rất nhỏ nhưng mang lại giá trị to lớn cho bạn. Sản phẩm ý tưởng của bạn sẽ được bảo hộ sở hữu và không thể xâm phạm, Luật Hà Trần chúng tôi có chuyên viên giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn bảo hộ các sản phẩm trí tuệ của khách hàng. Nếu bạn đang vướng mắc một vài thủ tục hồ sơ hoặc đang cần tư vấn thêm về vấn đề đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả của mình hãy liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.
 
 

Luật sư tư vấn đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ

luat-su-tu-van-dang-ky-quoc-te-ve-quyen-so-huu-tri-tue              Công ty Luật Hà Trần cung cấp các dịch vụ đăng ký quốc tế quyền Sở hữu trí tuệ cho khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu tìm luật sư tư vấn đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích v.v.. ở nước ngoài,  Công ty luật Hà Trần sẽ tư vấn hiệu quả nhất.
 
 

Dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

quyen-so-huu-cong-nghiep Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).
 
 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2006 về nhãn hàng hóa

nghi-đinh-89-2006-NĐ-CP Trong nghị định 89/2006ND-CP quy định cụ thể nhãn hàng hóa là bản viết, bản in bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh dược dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.
 
 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

nghi-dinh-105-2006-ND- CP         Nghị định này qui định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở Hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và qui định quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 
 

Nghị định 35/2006ND-CP hoạt động nhượng quyền thương mại

nghi-dinh-35-2006ND-CP          Nhượng quyền thương mại là gì? Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau:
 
 

Xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ theo luật hình sự

xam-pham-so-huu-tri-tue Biện pháp hình sự được áp dụng đối với người nào có ý thực hiện các hành xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại.
 
 

Luật xuất bản số 30/2004/QH11

vanbanluat2 Hoạt động xuất bản nhằm giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
 

Trang 7/12