amazing anal sex

Luật sở hữu trí tuệ

Những tranh chấp nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

nhung-tranh-chap-nhan-hieu-vi-pham-quyen-so-huu-tri-tue Hỏi: Thưa luật sư như thế nào được coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, luật sư có thể đưa ra các tình huống từ thực tế khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì chủ sở hữu phải làm gì và những tổn hại về mặt kinh tế cũng như thương hiệu khi phát sinh tranh chấp hoặc có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ? Xin chân thành cảm ơn! Người gửi: Nam
 
 

Gia tăng giá trị của thương hiệu

gia-tang-gia-tri-thuong-hieu Thương hiệu đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, khi kinh doanh thì ai cũng muốn khách hàng biết đến và tin tưởng thương hiệu của  mình vậy làm thế nào để tăng giá trị thương hiệu?
 
 

Tư vấn về xâm phạm quyền tác giả

quyen-xam-pham-tac-gia Hỏi: Thưa Luật sư, tôi muốn tư vấn về xâm phạm quyền tác giả: Trình tự, thủ tục xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp hành chính/dân sự/hình sự là gì ạ? Và thời hiệu xử lý trong bao lâu?
 
 

Thương hiệu của bạn mạnh đến đâu?

thuong-hieu-cua-ban-manh-den-dau Trong quá trình sản xuất, lưu thông, các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hàng hóa hoặc các nhà cung ứng dịch vụ của mình, họ đã sử dụng những dấu hiệu dưới hình thức nào đó để thể hiện.
 
 

Quy định về biện pháp áp dụng khẩn cấp tạm thời trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

bien-phap-ap-dung-khan-cap-tam-thoi-trong-linh-vuc-so-huu-tri-tue Hỏi: Thưa Luật sư, Luật sư có thể cung cấp thông tin liên quan đến văn bản pháp luật nào điều chỉnh vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ không? Xin chân thành cảm ơn Người gửi: Quang
 
 

Hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

xam-pham-quyen-tac-gia-doi-voi-tac-pham-kien-truc Hỏi: Thưa luật sư, hiện nay tôi đang làm việc cho một công ty liển quan đến kiến trúc tôi có thắc mắc muốn luật sư tư vấn giúp câu hỏi như sau: hành vi nào bị xem là xâm phạm quyền tác giả đối với tác phâm kiến trúc?
 
 

Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính, hình sự, dân sự

vanbanluat2 Trước hết, cần khẳng định, tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác, pháp luật trao cho chủ thể quyền SHTT (chủ sở hữu quyền SHTT hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền SHTT) quyền chủ động trong việc bảo vệ quyền SHTT của mình. Và cũng cần khẳng định, xuất phát từ đặc tính vô hình của các tài sản trí tuệ và giá trị thương mại to lớn của chúng đối với chủ thể quyền SHTT, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, quyền SHTT rất dễ bị xâm phạm trên thực tế.
 
 

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

tham-quyen-xu-ly-hanh-vi-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue Luật Sở hữu trí tuệ 2005 SĐBS 2009 có quy định rất rõ về thẩm quyền xử lý đối với những hành vi được coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể:  Điều 200. Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
 
 

Trang 4/12