amazing anal sex

Luật sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu thông qua Thỏa ước Madrid

phapluat7 Đăng ký nhãn hiệu thông qua Thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo một trình tự nhất định, được áp dụng với các quốc gia là thành viên của Thỏa ước Madrid. Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của Thoả ước Madrid.
 
 

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá theo Nghị định thư Madrid

dang-ky-nhan-hieu-hang-hoa Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid nhằm mục đích thu hút thêm thành viên. Nghị định thư Madrid không thay thế mà cùng tồn tại với Thỏa ước Madrid. Kể từ ngày 11/07/2006 là ngày Việt Nam tham gia Nghị định thư, tổ chức cá nhân Việt có thể nộp đơn quốc tế theo Nghị định thư Madrid để yêu cầu bảo hộ tại các nước không phải là thành viên của Thỏa ước nhưng là thành viên của Nghị định thư.
 
 

Dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

don-dang-ky-nhan-hieu Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn.
 
 

Nghị định 97 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

vanbanluat2   Nghị định được ban hành  ngày 21/9/2010 quy định hình thức phạt tiền được áp dụng theo khung phạt tiền theo quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều khoản tương ứng của nghị định này, mức phạt tiền tối thiểu là 500 triệu đồng.
 
 

Luật chuyển giao khoa học công nghệ 80/2006/QH11

luat-chuyen-giao-khoa-hoc-cong-nghe Sự phát triển của khoa học công nghệ góp phần quan trọng cho đất nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quyết định được năng lực cạnh tranh của quốc gia đó. Việc đổi mới công nghệ là một yếu tố cần thiết đóng góp cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
 

Sự khác biệt giữa thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid

su-khac-biet-giua-thoa-uoc-Madrid-va-nghi-dinh-thu-Madrid       Thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid là hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại các nước trên thế giới.
 
 

Ý nghĩa của các ký hiệu ®, ™, SM và © trong logo

ky-hieu-trong-logo      Chắc hẳn chúng ta không lạ lẫm gì với các biểu tượng ®, ™, SM và © đi kèm với tên sản phẩm, thương hiệu hay bao bì, nhưng đôi lúc không hiểu các biểu tượng đó có nghĩa là gì, cách sử dụng như thế nào, và dùng sai có bị phạt không?
 
 

Tư vấn bảo hộ tác phẩm tạo hình

bao-ho-tac-pham-tao-hinh Theo Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản  hướng dẫn, tác phẩm tạo hình là tác phẩm được  thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tượng tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hình đồ họa, có thể được thể hiện tới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữ ký của tác giả.
 
 

Trang 8/12