amazing anal sex

Luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn việc thông báo sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ

vi-pham-nhan-hieu-da-duoc-bao-ho Khi có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, quyền tác giả hay quyền khác thì tuỳ theo nhu cầu và nhà tư vấn mà chúng ta áp dụng các biện pháp, phương án phù hợp.
 
 

Những hành vi nào bị coi là xâm phạm các quyền liên quan?

xam-pham-quyen-lien-quan Những hành vi sau bị coi là xâm phạm quyền liên quan: 1.      Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng 2.     Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
 
 

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào bị xử lý bằng biện pháp hành chính?

xu-ly-hanh-vi-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue Ngày 29/11/2005, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/07/2006 (Luật SHTT Việt Nam 2006), đây là một bước tiến quan trọng của ngành luật SHTT của nước ta trong những năm qua.
 
 

Các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

cac-bien-phap-xu-ly-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue Công ty Luật Hà Trần với những luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi đã tư vấn, hỗ trợ xử lý và đại diện cho rất nhiều cá nhân, tổ chức bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị một bên thứ ba xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 
 

Dịch vụ tư vấn giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

phapluat7 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại nói chung trong hoạt động sở hữu trí tuệ và liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp nói riêng đang được quan tâm. Đặc biệt khi quyền sở hữu trí tuệ trở thành 1 tài sản vô hình có giá trị rất lớn thì vấn đề này ngày càng được quan tâm hơn.
 
 

Dịch vụ phát hiện, cảnh báo và xử lý hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ

phapluat7 Hiện nay, các doanh nghiệp đã chú trọng vào việc đăng ký, xây dựng và phát triển nhãn hiệu, mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên các doanh nghiệp chưa thực sự có ý thức trong việc phát hiện và ngăn ngừa việc làm giả các sản phẩm của mình.
 
 

Dịch vụ bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

bao-ve-va-thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue Công ty luật  Hà Trần cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo vệ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ cho khách hàng, cụ thể gồm: Nội dung dịch vụ tư vấn bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ:  
 
 

Tư vấn thủ tục đăng ký gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

vanbanluat2 Thủ tục đăng ký gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, sau 10 chủ sở hữu có thể nhãn hiệu có thể đăng ký gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn bảo hộ là thêm 10 năm. Trong vòng 6 tháng trước ngày trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu quá 6 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực thì chủ sở hữu phải nộp phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
 
 

Trang 5/12