amazing anal sex

Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định 85 HDBT ban hành điều lệ về kiểu dáng công nghiệp

nghi-dinh-85       Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng các đường nét, hình khối, mầu sắc hoặc sự kết hợp với các yếu tố trên có thể dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp.
 
 

Dịch vụ pháp lý về bản quyền

dich-vu-phap-ly-ve-ban-quyen       Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quyền tác giả, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh.
 
 

Dịch vụ bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

dich-vu-bao-ho-tac-pham-my-thuat-ung-dung      Công ty luật Hà Trần cung cấp dịch vụ tư vấn Bảo hộ bản quyền cho mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.
 
 

Luật sư tư vấn li-xăng, chuyển giao công nghệ

li-xang-chuyen-giao-cong-nghe         Li xăng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li-xăng) là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên chuyển quyền sử dụng - thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác (Bên nhận quyền sử dụng - thường được gọi là Bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
 
 

Thủ tục đăng ký sáng chế

thu-tuc-dang-ky-sang-che Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 
 

Bảo hộ chỉ đẫn địa lý

bao-ho-chi-dan-dia-ly      Chỉ dẫn địa lý là thông tin nguồn gốc của hàng hóa, từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.
 
 

Hiệp định TRIPS về các khía canh liên quan tới thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ

phapluat7         Được ký kết ngày 15/4/1994 có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Hiệp định TRIPS là một điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hiệp định này có hiệu lực và bắt buộc đối với các thành viên trong WTO phải tuân thủ và thực thi. Hiệp định TRIPS có những quy định liên quan đến phạm vi các loại quyền SHTT rộng hơn, bao quát hơn so với các công ước đã tồn tại trước đó.
 
 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

hiep-dinh-doi-tac-xuyen-thai-binh-duong       Việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tạo thuận lợi khá lớn cho việc nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam và cả khía cạnh tăng trưởng kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, Việt Nam đứng trước những thách thức không nhỏ, trong đó thách thức từ những yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) của TPP sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với WTO yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT.   
 
 

Trang 9/12