amazing anal sex

Đối tượng và điều kiện được ưu đãi đầu tư?

Để cung cấp thêm thông tin về luật đầu tư, dưới đây Luật Hà Trần tư vấn về những vấn đề liên quan đến đối tượng và điều kiện ưu đãi. Cơ sở pháp lý của đối tượng và điều kiện ưu đãi đầu tư được căn cứ vào quy định tại Điều 32 Luật đầu tư 2005:

luat-dau-tu

1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực:

- Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới;

- Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo;

- Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; làm muối;

- Sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới;

- Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại;

-Bảo vệ môi trường sinh thái;

- Nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao;

- Sử dụng nhiều lao động;

- Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn;

- Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc;

- Phát triển ngành, nghề truyền thống;

 - Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích;

         2. Nhà đầu tư đầu tư vào các địa bàn:

 - Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Sẽ được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Việc ưu đãi đầu tư như trên cũng được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780