amazing anal sex

Quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư?

 Thưa luật sư, em đang cần thông tin pháp luật việc điều chỉnh bổ sung của luật đầu tư Việt Nam về quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài?

 Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Theo bạn yêu cầu, bạn đang cần thông pháp luật bổ sung của luật luật đầu tư Việt Nam về quyền sử dụng đất của nhà đầu tư đầu tư nước ngoài nên chúng tôi đưa cho bạn một số thông tin sau:

Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư năm 2005 có quy định ưu đãi về sử dụng đất đối với nhà đầu tư( trong đó có nhà đầu tư nước ngoài) tại điều 36 của Luật đầu Tư 2005 như sau:

1. Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm; đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá bảy mươi năm.

Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu nhà đầu tư chấp hành đúng pháp luật về đất đai và có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Theo quy định trên thì nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng đất trong thời hạn 50 năm hoặc tối đa 70 năm nếu đáp ứng được các điều kiện trên. Ngoài ra nhà đầu tư nước ngoài cũng được ưu đãi khác như được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế khi đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đầu tư thì điều 26 có quy định : Ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Trân trọng./.


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780