Luật doanh nghiệp

Điều kiện và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

vanbanluat2 Hồ sơ thành lập:  - Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ.
 
 

Tư vấn thành lập công ty

vanbanluat2          Được biết thành lập doanh nghiệp là nhu cầu ngày càng tăng trong xã hội, ngày càng nhiều cá nhân muốn đứng lên tự làm chủ, hay những doanh nghiệp, tổ chức muốn mở rộng hoạt động bằng việc lập công ty, tuy nhiên lại chưa có cái nhìn toàn diện về việc đăng ký thành lập công ty.
 
 

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần

vanbanluat2 1. Giống nhau: -        đều có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. - đều hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn. -        Qui chế pháp lí:
 
 

So sánh công ty TNHH một thành viên và hai thành viên

vanbanluat2  Giống nhau   + Đều có tư cách pháp nhân     + Đều chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của Công ty trong phạm vi vốn góp của mình (Khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 63)  + không được phép phát hành cổ phiếu
 
 

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty cổ phần

vanbanluat2  •        Giống nhau:  -        Đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí  kinh doanh  -        Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.  -        Được chuyển nhượng phần vốn góp của mình
 
 

So sánh công ty hợp danh và công ty TNHH 1 thành viên

vanbanluat Tư cách thành viên công ty được hình thành bằng ba con đường: góp vốn vào công ty, mua lại phần vốn góp của thành viên công ty, hưởng thừa kế mà người để lại di sản thừa kế là thành viên công ty.
 
 

So sánh công ty cổ phần và công ty hợp danh

phapluat7 I.Giống nhau: Đều là loại hình doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của LDN 2005, hoạt động nhằm mục đích kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, có số lượng thành viên nhiều, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
 

Tư vấn trước khi thành lập công ty

vanbanluat Một trong những băn khoăn của cá nhân hay tổ chức khi có mong muốn thành lập doanh nghiệp đó là lựa chọn loại hình nào cho phù hợp với quy mô hoạt động, số lượng ngành nghề cũng như chế độ chịu trách nhiệm của họ khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chính thức chịu sự quản lý của pháp luật,…. Với bài viết sau đây Luật Hà Trần xin được chia sẻ với bạn đọc một số những đặc điểm chính, ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp cơ bản tại Việt Nam hiện nay.
 
 

Trang 5/8