Luật doanh nghiệp

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

phapluat7 Thứ nhất, về điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. “d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.” ( Điểm d, khoản 1 Điều 110 LDN 2014).
 
 

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

thanh-lap-van-phong-dai-dien 1.     Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.
 
 

Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng toàn bộ cổ phần không?

phapluat7 Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định:
 
 

So sánh loại hình kinh doanh hợp tác xã và công ty cổ phẩn

vanbanluat          1.       Giống nhau:  -        Về đặc điểm: HTX và CTCP đều có tư cách pháp nhân -        Thành viên của hợp tác xã và công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp.
 
 

So sánh kinh doanh hộ gia đình và công ty TNHH một thành viên

vanbanluat Giống nhau •        Đều chịu sự điều chỉnh của LDN 2014 và các văn bản sửa đổi bổ sung khác. •        Số lượng chủ sở hữu là một. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản nợ và các tài sản khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.
 
 

Điểm giống nhau của công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh

vanbanluat  1. Khái niệm, đặc điểm:  Đều có tư cách pháp nhân. Đều là loại hình doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu, số lượng thành viên từ hai thành viên trở lên. Đều có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ. 
 
 

So sánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên và doanh nghiệp tư nhân

phapluat7         Chọn doanh nghiệp tư nhân với sự thuận lợi trong việc quyết định các vấn đề của doanh nghiệp và chế độ chịu trách nhiệm vô hạn tạo sự tin tưởng cho đối tác hay công ty TNHH hai thành viên trở lên thuận tiện trong việc mở rộng quy mô công ty hơn? Sau đây là những so sánh chi tiết về hai loại hình doanh nghiệp đang rất phổ biến tại Việt Nam.
 
 

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

thu-tuc-thay-doi-von-dieu-le-cong-ty Vốn điều lệ là vốn góp của cá nhân/tổ chức/pháp nhân vào công ty, trong quá trình kinh doanh để có thể mở rộng hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh, công ty sẽ phải tiến hành tăng, giảm vốn điều lệ. Luật Hà Trần cung cấp dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ công ty tại Hà Nội.
 
 

Trang 3/8